Utfylling kampskjema

Her er link til MAL om hvordan kampskjema fylles ut

 

Sekretariat

For å gjennomføre basketballkamper må det være et sekretariat på plass. Sekretariatet består av en sekretær, som fører kampskjemaet, en tidtaker og en skuddklokkeoperatør. Det er viktig at sekretariatet kan jobben sin, slik at kampene blir gjennomført forsvarlig.

OBS: Sekretariatet skal møte senest 30 minutter før kamp!

I sekretariatet skal det alltid være følgende:

  • Kampskjema
  • Blå/sort OG rød penn
  • Kampur (dvs. tavla og kontrollbrettet er på plass og fungerer)
  • Skuddklokkeanlegg (og fjernkontroll)
  • Lagfoulmarkører
  • Spillerfoulmarkører
  • Pil for vekslende ballbesittelse

Seriespill og kamper 

Lover og regler