Trener

Sted: Stjørdal Start: 16.10.2015 18:00 Slutt: 17.10.2015 16:00 Fordi barna fortjener det! Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Kurset består av både praktiske og teoretiske økter, og det er kursdeltakerne selv som er utøverapparat. Kurset gir deg en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema