Hall of Fame

Han har vært med i styret siden starten av 90tallet, minus noen få år med studier i Bodø. Han har vært med trent herrelag, damelag, småguttelag, guttelag, jentelag, jrdamer, jr.herrer like lenge. Han har alltid stilt opp på alt av dugnader/cuper/arrangement klubben har arrangert.