Minibasket i Stjørdal 10-11februar

korrigert innbydelse.