mars 2016

Frank Cadamarteri har vært med i styret i de aller fleste årene siden 1988. Han har hatt en styrerolle i ca. 20-25 år siden klubben ble stiftet i 1991. Få kan vel si at en har bidratt like mye.