september 2015

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE OPPLEVELSE VED Vår avdeling i kjøpmannsgata 35. på Stjørdal   Superonsdag – 23 september Oppfordrer klubbens medlemmer å dra på Bingo.