Medlemskontingent 2013-2014

Nå er det på tide å betale medlemskontigenten for denne sesongen.

 NB: ALLE SPILLERE SOM STARTER NÅ I JANUAR 2014 BETALER
HALV SPILLERAVGIFT + MEDL.KONT (50,-)

 

Absolutt siste frist for betaling er fredag 29.november.PENGER
De som ikke kan betale innen denne dato gir beskjed til styret/trener.

Tidligere år har det vært problemer med å få inn medl.kont fra en del spillere.
I år kan det hende at spillere som ikke betaler ikke får være med på trening/kamper etter forfall og  frem til en  betaler medlemskontigenten.

Satsene er som følger:
Medlemskontingent settes til kroner 50,- for pr. person uansett alder.

U12 eller yngre           750,- ( + 50,- for medl.kont)

U13 til U16                 1000,- ( + 50,- for medl.kont)

U17 til U19                 1250,- ( + 50,- for medl.kont)

Senior                          1250,- ( + 50,- for medl.kont)

BELØPET SETTES INN PÅ KONTO: 4465.23.79858
NB: Det er viktig at det skrives i kommentarfeltet hvem medl.kont+spilleravgift gjelder for.

Ien familie med flere spillere:
Det betales maks to spilleravgifter pr. famile.
Altså en familie betaler da
3 x medlemskontigenger a 50,-
2 x dyreste spilleravgift. Den billigste spilleravgiften strykes.
Foreldre kan også betale medl.kont. som støttemedlemskap.